תקנון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר או בדפי הנחיתה של "סימפלי"

 

כללי

אתר זה מופעל על ידי אוקסנה קוזמין ומצוי בבעלותה (האתר ובעליו יקראו להלן לשם הנוחות: "האתר" או "אנו").

השימוש באתר וכל הנלווה לו כפוף לתנאים המנויים מטה, המהווים תנאים מחייבים בינך לבין האתר. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו.

אם אינך מעל גיל 18 ואינך תושב ישראל, אל תשתמש/י באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בקורסים או בחלקיהם.

הקורסים שבאתר

הקורסים שבאתר נועדו להעניק לך ידע אישי.

אין הקורסים והמידע שבאתר מהווים: חוות דעת רפואית, המלצה רפואית, טיפול רפואי, הוראות לטיפול עצמי או לנטילת חומרים, אבחון, או תחליף להיוועצות עם רופא או עם דיאטנית מוסמכת.

הקורסים מציגים ידע שנרכש על ידנו. ישומו של ידע זה הוא על פי שיקול דעתכם העצמאי ואחריותכם הבלעדית.

הידע כולל אימונים גופניים ולכן אנו ממליצים שתתייעצו עם רופא לפני ישומם.

אם אינכם מרגישים טוב לפני או בעקבות האימונים, אנו ממליצים, כי תמנעו מישום האימונים בטרם תתייעצו עם רופא.

יובהר, כי השיעורים אינם מותאמים אישית לכם, אלא הינם כלליים. על כן, כלל שהינם סובלים מרגישות או מום כלשהו, הינכם מתבקשים לבחון עם איש מקצוע האם אין בכך כדי למנוע את יישום המפורט בקורס.

השיעורים אינם מיועדים לנשים בהריון, למי שהינו חולה או סובל מאלרגיות.

אם לא צויין על ידנו במפורש אחרת תכני הקורס אינם מתאימים או לצמחונים או לטבעונים.

תכני הקורסים ומחיריהם עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו המוחלט.

השימוש בקורסים הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד, אין לעשות בקורסים כל שימוש מסחרי ואין להפיצם או להשתמש בהם בכל דרך אחרת למעט צפייה אישית בהם.

לצורך צפייה בקורסים וקבלתם עליך להרשם לקורס באתר, למלא באתר פרטים מדוייקים ואמיתיים אודותיך בהתאם להנחיות האתר, ולספק לאתר אמצעי תשלום מתאים בהתאם לדרישות האתר לצורך ביצוע התשלומים המופיעים באתר. במילוי פרטיך ואספקת אמצעי התשלום רואים אותך כמסכים לרכישת הקורס בהתאם לתנאים אלו ולפרטים שבאתר.

על מנת שתוכל/י להנות מהקורסים עליך לקיים על חשבונך ואחריותך: מחשב אישי, קישור לאינטרנט ברוחב פס נאות, תיבת דואר אלקטרוני ותוכנת צפייה בסרטונים מתאימה. הקורסים יועברו אך ורק בדרך אלקטרונית באמצעות רשת האינטרנט. בשלב זה התכנית אינה נותנת מענה אישי לשאלות אלא רק לבעיות טכנית דרך פנייה במייל diets.simply@gmail.com.

עליך להיות מעל גיל 18, תושב ישראל ובעל כרטיס אשראי או בעל חשבון PAYPAL ובעל אובליגו מספק לצורך התשלום בגין קבלת המידע.

הצפייה בקורסים מותנית בהקלדת שם וסיסמא יחודיים שימסרו לך על ידנו, הייחודיים לכל מנוי. שם וסיסמא אלו הינם אישיים ואסור להעבירם לאחר. הקורסים הם אך ורק עבור מי שנרשם להם ושילם בעבורם.

במהלך הקורס ישלח מדי יום במשך 22 ימים שיעור עבורכם בכתב או בסרטון או הודעה לנייד. אפשרות הגישה לתכנים תתקיים במשך 90 יום מיום ביצוע התשלום על ידכם. לאחר מכן, תחסם אפשרות הגישה לתכנים בין אם עיינתם בהם ובין אם לאו.

יובהר, כי השיעורים אינם מועתקים לאמצעי הממוחשב שלכם באמצעותו הינכם צופים בהם.

אין זכות לביטול רכישת הקורס

הוראות חוק הגנת הצרכן אינן מקנות לצרכן זכות לביטול עסקה ללא עילה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שמהווים מידע בהתאם לחוק המחשבים. הקורסים באתר ניתנים טכנית לביצוע הפעולות הנדונות, אם כי אנו נוקטים אמצעים כדי למנוע זאת ולמרות שפעולות אלו אסורות על פי הוראות שימוש אלו והוראות דינים אחרים, וכן מהווים הקורסים מידע לפי חוק המחשבים. על כן, בהעדר הוראה מפורשת באתר המתירה ביטול קורס, לא ניתן לבטל קורסים.

הקמת חשבון

לשם צפייה בקורסים, יתכן שתידרש/י לפתוח חשבון במסגרת האתר, הכרוך בשם משתמש ובסיסמא. אם את/ה פותח/ת חשבון בשם אחר, הינך בחזקת מי שמורשה/ית לעשות כן בשם האחר ולחייבו בתנאים אלה. עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא. הינך מחויב/ת להודיע לנו באופן מיידי, אם את/ה חושד/ת שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו. אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה. מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הינך מתחייב/ת, כי הפרטים שהינך מוסר/ת לנו לצורך פתיחת החשבון הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים. אינך מורשה/ית לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך. סטייה ולו חלקית מתנאי השימוש של האתר עלולה להסתיים בחסימת חשבונך, או הגבלתו או ביטולו על ידנו.

ביצוע הרכישה

כאשר הינך ממלא טופס הזמנה באתר, הינך מציע/ה לנו הצעה בלתי חוזרת לשם רכישה של הקורס המופיע בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע"מ.

הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון.

עם קבלת הזמנתך, אנו נהיה רשאים לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי בסכום הרכישה. מועד ואופן החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. אנו נבקש מספק שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי.

התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר.

ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, אנו רשאים לבטל את הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן/ת לצור קשר עמנו במייל diets.simply@gmail.com.

ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.

ככל שהוצג באתר מחיר שגוי של קורס או פרטים מהותיים שגויים אחרים ביחס לקורס, אזי שמורה לנו הזכות שלא לבצע את העיסקה או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזו תהא תרופתך היחידה.

אנו רשאים מעת לעת לשנות את מחירי המוצרים, שיטות המכירה, מלאי המוצרים וכיוב'. שינוי המחיר יחייב את כל הרכישות שתתבצענה לאחר הפירסום.

זכויות יוצרים ואיסורים נוספים

כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובקורסים ובמה שמצוי בהם לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, לבצע יצירה נגזרת, להעמיד או לתת גישה לציבור, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לשדר, להציג או להשמיע בפומבי, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו או מהקורס. אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה. אינך מורשה/ית לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. ניתנת לך רשות מוגבלת לצפות באופן אישי בקורס לצרכים פרטיים ולא מסחריים. הביטוי "סימפלי" והלוגו הנלווה לו, הינם סימני מסחר שלנו. הינך מתחייב/ת שלא לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש ובכתב שלנו. אין להעביר את השם והסיסמא שניתנו במסגרת האתר לאחר. אין להעתיק את הקורסים, אין לשלוח אותם לאחר ואין לאפשר לאחר לצפות בהם.

אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר או את הקורס באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

הנך מתחייב/ת בזאת שלא להעביר לאחר את תכני הקורס, אלא אם הדבר נדרש לצורך התייעצות רפואית עם רופא או דיאטנית מוסמכת.

הגבלת אחריות

הקורסים ואתר זה על כל חלקיהם, תכונותיהם, יישומיהם ותכניהם, הינם כמו שהם וללא כל אחריות. אין אנו מציגים את הקורסים והאתר כתואמים למטרה מסויימת. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר ולקורסים: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בהם מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי ניתן להסתמך על המופיע באתר ובקורסים. השימוש בקורסים ובתכני האתר הוא באחריותך בלבד ובהתאם לשיקול דעתך העצמאי. בנוסף, אנו לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים, לצער, לכאב ולאובדן מידע. בכל מקרה גבול אחריותנו העליון לא יעלה על סך התשלום ששולם לנו על ידך. כל הורדת תכנים מהאתר או באמצעותו היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

הפרת תנאי שימוש

אנו רשאים לחסום את חשבונך או להפסיק לשלוח אליך את חלקי הקורסים או לדרוש החזרתם בכל מקרה שתפר תנאי שימוש אלו.

חוזה להגבלת תקופת ההתיישנות

הצדדים מסכימים בזאת כי כל תביעה כנגד האתר יש להגישה תוך 12 חודשים מיום הווצרות העילה נשוא התביעה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לקיצור תקופת ההתיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958.

העלאת תכנים

אתר זה עשוי לאפשר לך להעלות תכנים אליו. הינך מודע/ת לכך כי בהעלותך תכנים לאתר הם הופכם להיות פומביים, ועשויים להיות משכך מועתקים על ידי אחרים או משותפים או מפורסמים על ידי צדדים שלישיים. הנך מתחייב/ת, כי התכנים המועלים על ידך אינם נגועים: בשפה גסה, בהשמצה, בהוצאת לשון הרע, וכי הם אינם: פוגעניים, בעלי אופי מיני, מאיימים, פוגעים בפרטיות, מטעים, אסורים על פי כל דין או מהווים עילה לכל תביעה פלילית או אזרחית. בהעלותך תוכן זה הינך לוקח/ת אחריות מלאה לכל התוצאות הנובעות מכך. בהעלותך את התכנים: (1) אל לך להתחזות לאדם אחר או לייצג גוף שלא הסמיך אותך לייצגו, (2) הינך מאשר/ת, כי יש בידך את מלוא ההרשאות החוקיות להעלות את התכנים לאתר לרבות על פי דיני הקניין הרוחני, וכי התכנים למיטב ידיעתך נכונים ומדוייקים, (3) הינך מסכים/ה, להעניק לנו או למי מטעמנו רישיון חינם תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא לרבות לצרכי שיווקו של האתר ומוצריו, כל תוכן המועלה או מפורסם באמצעות האתר, וכי אנו רשאים להעביר רישיון זה לכל גורם. הנך מצהיר/ה, כי את/ה בעל הכוח להעניק לאתר רישיון כאמור, וכי אנו נהיה רשאים לעשות בכל זמן ואופן שנמצא לנכון כל שימוש חוקי בתכנים המועלים לפי שיקול דעתנו במסגרת האתר או במסגרות אחרות, לרבות לצרכי פירסום, מחקר וסטטיסטיקה, וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שבאתר זה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו, (4) ידוע לך, כי אנו רשאים להשהות את פירסום התכנים, להפסיק פירסומם, להפסיק ולהעלותם מחדש, שלא לפרסמם כלל, לעבדם ולהציגם בצורות שונות.

יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת. אנו רשאים לקבוע מעת לעת מדיניות לגבי אופן העלאות של המשתמשים או משתמש בודד, תדירות העלאות, אופן סיווג המידע המועלה והגבלת כמותו וכיוב'.

אנו רשאים לאסור על העלאה של קישורים לאתרים אחרים, ולהסירם בכל עת.

אנו רשאים לשבץ פירסומות במסגרת העלאות של המשתמשים, בלא שהדבר יזכה את המשתמש בכל תמורה או דבר אחר.

אנו רשאים להטביע סימני זיהוי בתכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים.

האחריות על התכנים המועלים על ידי המשתמשים היא באופן מוחלט עליהם. אנו איננו בודקים את התכנים ותקינותם, ולא עומדים מאחוריהם.

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.

כאשר את/ה עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר, המוצרים שהזמנת ועוד.

כאשר את/ה עושה שימוש באתר את/ה נותנ/ת את הסכמתך לאיסוף מידע, ניתוחו, שמירתו, עיבודו, וגילויו בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.

אנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב"עוגיות" באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.

מבלי שיהא בכך לזהות אותך או המשתמש בפני צדדים שלישיים, אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף תוך כדי שימושך באתר ואף לשלבו עם מידע אחר אודותיך, בעצמנו ו/או באמצעות צדדים שלישיים, הפועלים מטעמנו, לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים, לשם פיתוח שירותים, פירסום ומשלוחו אליך או לאחרים, שיווק, ו/או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותינו.

אנו רשאים למסור ללא קבלת רשות ממך את המידע לרבות מידע המזהה אותך לצדדים שלישיים כלשהם על מנת לעשות בו שימוש במקרים הבאים: לשם בקרה/שמירה על תקינות ו/או טיב מערכותינו ו/או השירות ולהגנה על פעילותנו ופעילות לקוחותינו, בקרה על קיום הוראות כל דין, לצרכי אספקת שירותינו לרבות ניהולם, פיתוחם, שיווקם, הגנה על זכויותינו או זכויות מי שקשור בנו, גביית כספים והפקת חשבונות.

ככל שנתת הסכמתך לקבלת פירסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי כלשהו הנוגע לעסקינו, את/ה לא תבוא בכל טענה כלפינו, אם בקבלת החומרים הנדונים יש בה משום פגימה בהנאתך מהשימוש באתר או השגת גבול או חדירה לפרטיותו. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, את/ה רשאי לבקש מעימנו באמצעות פנייה למייל, כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל"ב- 1982.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מעימנו להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.

על אף שאנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לשמור על המידע המועלה על ידך לאתר, איננו יכולים להיות ערבים, כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל, והינך לוקח/ת את כל הסיכונים הכרוכים בהעלאת מידע זה. כמו כן, איננו ערבים לכך שלא תהא חדירה בלתי מורשית למערכות האתר או למערכות אחרות שלנו.

שונות

הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן המועלה על ידך לאתר.

הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.

אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.

אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/בידקי את התנאים באופן מתמיד.

אנו רשאים למכור את האתר על כל תכניו והקורסים המשווקים במסגרתו ללא כל צורך בהסכמתך.

על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט ברחובות.

כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולקורסים.